Maidə surəsi

5:16

Allah Öz lütfünə sığınanları onunla (Peyğəmbər və Qur´an vasitəsilə) əmin-amanlıq (sülh) yollarına yönəldər, onları öz iznilə zülmətdən nura çıxarar və düz yola istiqamətləndirər!