Maidə surəsi

5:10

Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!