Loğman surəsi

31:9

Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahın (mö´minlərə verdiyi cənnət) və´di haqdır. O, yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!