Loğman surəsi

31:8

İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəim cənnətləri gözləyir.