Loğman surəsi

31:4

O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar.