Loğman surəsi

31:31

(Ya Rəsulum!) Sizə öz qüdrət əlamətlərindən bə´zisini göstərsin deyə, gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən, bunda (əziyyətlərə) səbr, (Allahın ne´mətlərinə) çox şükür edən hər kəs üçün ibrətlər vardır!