Loğman surəsi

31:26

Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Allah (bəndələrinin, o cümlədən müşriklərin ibadətinə) möhtac deyildir və (özlüyündə hər cür) şükrə (tə´rifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!)