Loğman surəsi

31:2

Bu hikmətli Kitabın (Qur´anın) ayələridir.