Leyl surəsi

92:9

Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa,