Leyl surəsi

92:7

Biz ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik!