Leyl surəsi

92:6

Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə,