Leyl surəsi

92:5

Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,