Leyl surəsi

92:4

Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bə´ziniz Cənnət üçün, bə´ziniz isə Cəhənnəm üçün çalışırsınız).