Leyl surəsi

92:3

And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,