Leyl surəsi

92:21

And olsun ki, o (öz Rəbbindən Cənnətdə ona verəcəyi ne´mətlərə görə) razı olacaqdır!