Leyl surəsi

92:20

O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər.