Leyl surəsi

92:2

And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;