Leyl surəsi

92:19

O şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti (ne´məti) yoxdur ki, onun əvəzi verilsin (etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun; və ya: o, etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz).