Leyl surəsi

92:18

O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verib (günahlardan) təmizlənər,