Leyl surəsi

92:16

O kimsə ki, (haqqı) yalan sayar, (imandan) üz döndərər!