Leyl surəsi

92:15

Ora ancaq azğın (kafir) daxil olar.