Leyl surəsi

92:14

(Ey insanlar!) Mən sizi alovlanan bir atəşlə qorxutdum.