Leyl surəsi

92:12

Bizim öhdəmizə düşən yalnız doğru yolu göstərməkdir! (Mö´min və ya kafir olmaq isə hər kəsin öz işidir).