Leyl surəsi

92:11

(O, Cəhənnəmə) düşəcəyi zaman mal-dövləti ona heç bir fayda verməz.