Leyl surəsi

92:1

And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;