Kovsər surəsi

108:2

Ona görə də (bu ne´mətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!