Kovsər surəsi

108:1

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol ne´mət, yaxud Qur´an, peyğəmbərlik) bəxş etdik!