Kəhf surəsi

18:97

(Yə´cuc-Mə´cuc tayfaları) artıq nə (səddi) aşa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər.