Kəhf surəsi

18:94

Onlar (tərcüməçi vasitəsilə) dedilər: "Ey Zülqərneyn! Yə´cuc-Mə´cuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fasad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?"