Kəhf surəsi

18:93

Nəhayət, (sədd salmış olduğu Azərbaycandakı, yaxud Türküstanda Yə´cud-Mə´cüc tayfaları yaşayan ərazidəki) iki dağ arasına gəlib çatdıqda onların ön tərəfindən az qala söz anlamayan (yaxud danışıqları çox çətin başa düşülən) bir tayfa gördü.