Kəhf surəsi

18:92

Daha sonra o (Zülqərneyn) başqa bir yola (cənubdan şimala) üz tutub getdi.