Kəhf surəsi

18:89

Sonra o, başqa bir yola (məşriqə) tərəf üz tutub getdi.