Kəhf surəsi

18:83

(Ya Rəsulum!) Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: "Onun barəsində sizə bir hekayət (bə´zi xəbərlər) söyləyəcəyəm!"