Kəhf surəsi

18:65

(Musa və Yuşə orada) Öz dərgahımızdan mərhəmət (peyğəmbərlik və vəhy, yaxud ilham və kəramət) əta etdiyimiz və Öz tərəfimizdən elm (qeybə dair bə´zi biliklər) öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar.