Kəhf surəsi

18:6

(Ya Rəsulum!) Yoxsa (kafirlər) bu Qur´ana inanmasalar, (səndən üz döndərib getdiklərinə görə) arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən?!