Kəhf surəsi

18:47

O gün (qiyamət günü) dağları (yerindən qoparıb) hərəkətə gətirəcəyik. (O vaxt) yeri düzdüz görəcəksən, (mö´minləri və kafirləri) bir yerə toplayacaq, onların heç birini (kənarda) qoymayacağıq.