Kəhf surəsi

18:4

O, həm də (Qur´anı): "Allah Özünə övlad götürdü!" - deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi.