Kəhf surəsi

18:34

(Bu adamın) başqa sərvəti (gəliri) də var idi. O öz (yoxsul mö´min) yoldaşı ilə söhbət edərkən (təkəbbürlə) ona dedi: "Mən səndən daha dövlətli və əşirətcə (qəbilə, qohum-əqraba, övlad, qulluqçu və s. cəhətdən) səndən daha qüvvətliyəm!"