Kəhf surəsi

18:3

Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar!