Kəhf surəsi

18:23

Və heç bir şey barəsində: "Mən onu sabah edəcəyəm!" - demə!