Kəhf surəsi

18:12

Sonra iki tayfadan (mö´minlərdən və kafirlərdən) hansının onların (mağarada) qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq.