Kəhf surəsi

18:11

Biz onları mağarada illərlə (üç yüz doqquz il) yuxuya verdik.