Kəhf surəsi

18:107

İman gətirib yaxşı işlər görənlərin mənzili isə Firdovs cənnətləri olacaqdır!