Kəhf surəsi

18:100

O gün Biz Cəhənnəmi (gətirib) kafirlərə əyanən göstərərik.