Kəhf surəsi

18:1

Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Qur´anı mə´nasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!