Kafirun surəsi

109:5

Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!