Kafirun surəsi

109:4

Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm!