Kafirun surəsi

109:3

Siz də mənim ibadət etdiyimə (Allaha) ibadət etməzsiniz!