Kafirun surəsi

109:2

Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!