İsra surəsi

17:9

Həqiqətən, bu Qur´an (bütün bəşəriyyəti) ən doğru yola (islama) yönəldir, yaxşı işlər görən mö´minlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdə verir!